RADONUNDERSØGELSER

FAKTAARK fra ”Radonguiden.dk”

  • Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gasart, der kan sive ind i bygninger og kan medføre en forøget risiko for bl.a. lungekræft. Sundhedsmyndighederne vurderer, at radon i indeklimaet i Danmark er medvirkende årsag til 9 pct. af lungekræfttilfældene, eller ca. 300 nye lungekræfttilfælde om året.
  • Radon måles i enheden becquerel pr. kubikmeter. WHO anbefaler, at radonniveauet i indeluften ikke overskrider 100 Bq/m3.
  • Radonforekomster varierer betydeligt i Danmark på grund af forskelle i undergrundens sammensætning og der er f.eks. mere radon på Øerne end i Vestjylland. I en landsdækkende undersøgelse fra 2001 var den gennemsnitlige radonkoncentration i undersøgte enfamilieshuse på 59 Bq/m3. Det vurderes, at 350.000 danske boliger har et radonniveau, der overskrider de danske myndigheders anbefalede niveau på 100 Bq/m3.
  • Siden 1998 har det være et lovkrav at opføre nye bygninger med radonsikring, og reglerne om radonsikring er skærpet i 2010. Dermed har købere af nye huse i dag krav på, at der ikke er for meget radon i deres hus.
  • I bygningsreglementet findes anbefalinger om radonindholdet i eksisterende bygninger. For eksisterende byggeri anbefales, at der iværksættes foranstaltninger, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 bq/m3, f.eks. tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonindholdet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer, f.eks. etablering af radonsug.
  • Radonguiden.dk offentliggøres den 16. januar 2012. Radonguiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem Klima, Energi - og Bygningsministeriet, Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Radonguiden.dk suppleres med en OBS oplysningsfilm.
  • Radonguiden.dk består af korte oplysningsfilm, artikler, tjeklister og en interaktiv guide. Boligejerne kan indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.

RADONGUIDEN.DK


 Dansk Bygningsundersøgelse anvender digitalt radonudstyr i sine undersøgelser

Hvad er en digital radonmåler?

Den nye metode til radon måling, er at bruge et lille digitalt trådløst instrument, som enkelte husejere selv kan aflæse. Digitale radonmålinger har hidtil været forbeholdt dyrt og professionelt udstyr.

Den digitale metode til måling er sammenlignelig med gamle dages papirbilleder, som nu er digitale fotografier.

Digital radonmåling er fleksibel, og viser den gennemsnitlige radon 1 dage, en uge, og hele måleperioden.

Hvis man gør en indsats for at reducere radon, kan man eksempeltvist se en vejledende effekt af ​​foranstaltningerne på 1 dags og 7 dages aflæsningerne på radonmåleren.

Dansk Bygningsundersøgelse har under test af apparaturet målt koncentationer af radon op til ca. 675 bq/m3 og i denne bolig er der konstateret 3 tilfælde af kræft gennem årene.

 

Digital radonmåler

                         Kontakt os for yderligere information