Tilstandsrapporter

En tilstandsrapport beskriver en bygnings fysiske tilstand i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder og intakt stand. Tilstandsrapporten udarbejdes på grundlag af sælgers oplysninger, samt en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion, eller giver risiko for, at der vil kunne udvikles en skade. Med tilstandsrapporten kan sælger indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Forelægges tilstandsrapporten, elrapport og tilbud på ejerskifteforsikring for køber inden der handles kan sælger normalt frigøres for sit 10-årige mangelsansvar.

Dansk Bygningsundersøgelse har i nærområdet en aftale med en aut. el-installatør der udfører elrapporten, som der skal foreligge sammen med tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud.

Vi hjælper eventuelt også gerne med at fremskaffe ejerskifteforsikringstilbud. Tilstandsrapporten må på handelstidspunktet højst være 6 måneder gammel, hvor elrapporten må være 1 år gammel.

Uden en tilstandsrapport, elrapport og en ejerskifteforsikring ,kan sælger blive gjort ansvarlig for skader på ejendommen i op til 10 år.

Sælger skal tilbyde køber at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men sikrer sælger mod sit mangeårige mangelansvar.

Her kan du udskrive sælgers oplysningsskema, som kan udfyldes inden huseftersynet eller vi kan hjælpe/vejlede under eftersynet:

Her kan du downloade sekretariatets foldere:

  • Folder for sælger
  • Folder for køber
Kontakt os for yderligere information